Disclaimer www.samsbedenbrood.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.samsbedenbrood.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sams Bed & Brood in Dwingeloo. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aanbieden. Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Sams Bed & Brood Dwingeloo of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto's, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sams Bed & Brood Dwingeloo of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid

Sams Bed & Brood Dwingeloo streeft naar een juiste, volledige en actuele website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

In het bijzonder zijn de prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Sams Bed & Brood Dwingeloo garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar boven